FAKULTA BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ

O fakultě


V současné době je na FBP akreditováno ve dvou studijních programech pět studijních oborů. Tři studijní obory pro bakalářskou formu studia a dva studijní obory pro magisterské studium .

Základní organizační články FBP tvoří katedry, které zajišťují proces výuky a výzkumnou činnost.Bakalářský studijní program FBP


Magisterský studijní program FBP


Studijní programy dalšího vzdělávání


Vědecká a výzkumná činnost


Katedra policejních činností


Katedra kriminalistiky


Katedra kriminologie


Katedra profesní přípravy


Katedra kriminální policie


Katedra trestního práva


Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.