Fakulta bezpečnostně právní


O fakultě


V současné době je na FBP akreditováno ve dvou studijních programech pět studijních oborů. Tři studijní obory pro bakalářskou formu studia a dva studijní obory pro magisterské studium .

Základní organizační články FBP tvoří katedry, které zajišťují proces výuky a výzkumnou činnost.

Bakalářský studijní program FBP
Magisterský studijní program FBP
Studijní programy dalšího vzdělávání
Vědecká a výzkumná činnost
Katedra policejních činností
Katedra kriminalistiky
Katedra kriminologie
Katedra profesní přípravy
Katedra kriminální policie
Katedra trestního práva


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?fbp/o_fbp/index2.html