Katedra kriminalistiky

Katedra kriminalistiky zajišťuje v bakalářském, magisterském i doktorském studiu výuku všech částí kriminalistiky. Jedná se o výuku teoretického úvodu do kriminalistiky, kriminalistické techniky, kriminalistické taktiky a kriminalistické metodiky. Studenti v souladu se studijními plány prokazují na závěr jednotlivých částí studia své znalosti absolvováním zápočtů a postupových zkoušek, v některých formách bakalářského studia i formou Státní závěrečné zkoušky. Pracovníci katedry vedou každoročně velký počet bakalářských a diplomových prací a jsou i školiteli doktorandů. Kromě zmíněné výuky kriminalistiky, zajišťuje katedra i výuku forenzních disciplin, kterou uskutečňují externí učitelé katedryVedoucí katedry:  
 
 
Sekretariát : e-mail: kkrim@polac.cz

tel.: 974 828 027
 
 
Tematické okruhy k přijímacímu řízení pro doktorský studijní program© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?katedry/kkrim/kkrim.html