Katedra kriminální policie

Katedra kriminální policie je garantem odborných předmětů zaměřených ke specializované vysokoškolské přípravě příslušníků Policie ČR a příslušníků dalších bezpečnostních složek na úseku řízení a provádění operativně pátrací činnosti, a to v problematikách boje proti obecné a hospodářské kriminalitě, organizovanému zločinu, extremismu, terorismu, zpravodajské činnosti, ochraně hranic schengenského prostoru i státních hranic ČR, dohledu nad režimem pobytu cizinců na území ČR.
Katedra dále zabezpečuje výuku předmětu Organizace a činnost policejních služeb, který je určen zejména civilním studentům PA ČR v Praze.
K rozvoji teorie výukových předmětů provádí katedra vědeckovýzkumnou činnost, jejíž výsledky poskytuje pracovníkům bezpečnostních služeb k praktickému využití.Vedoucí katedry: doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph.D.  
Sekretariát: e-mail: kkpp@polac.cz

tel.: 974828 346
 
© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?katedry/kkpp/kkpp.html