Katedra kriminologie (KKRE)

Katedra kriminologie je svého druhu jediná v českém vysokoškolském vzdělávání. Specializuje se na výuku a výzkum kriminologie s důrazem na kriminální politiku, trestní právo a kriminalistiku. Těžiště výuky je v teoretických a aplikovaných otázkách kriminologie, ale na katedře se vyučují i další předměty na kriminologii navazující. Katedra spolupracuje s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci, jehož pracovníci jsou externími spolupracovníky katedry.


Tematické okruhy k přijímacímu řízení pro doktorský studijní program (2018)

Vedoucí katedry: PaedDr. Petr Přecechtěl  
 
Sekretariát: Bc. Hana Kůsová, Dis. tel.: 974828259
e-mail: kkre@polac.cz
Tajemník katedry: Mgr. Tomáš Najman
 
 
Předměty katedry :BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
 

"Bezpečnostně právní studia":

  OBOR: "Bezpečnostně právní studia" - B 60
 Kriminologie
 Sociální ochrana
 Drogy a toxikomanie
 Prevence kriminality
 Drogy a závislosti
 Penologie
 
  OBOR: "Kriminalistika a další forenzní disciplíny" - B 61
 Kriminologie
 Drogy a toxikomanie
 Drogy a závislosti
 
  OBOR: "Policejní činnosti" - B 62
 Kriminologie
 Drogy a bezpečnostní rizika
 Prevence kriminality
 Sociální ochrana
 Penologie
 
 
 MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
 

"Bezpečnostně právní studia":

OBOR: "Policejní management a kriminalistika" - N 61
 Kriminologie
 Drogová kriminalita
 Kriminalita mládeže
 
OBOR: "Bezpečnostně strategická studia" - N 62
 Kriminologie
 Drogová kriminalita
 Penologie
 
 
 BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
 

"Veřejná správa":

 OBOR: "Bezpečnostní management ve veřejné správě" - B 71
 Základy kriminologie a prevence kriminality
 Drogy a toxikomanie
 Sociální ochrana
 Drogy a závislosti
 
 
 DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
 

"Bezpečnostně právní studia":

 OBOR: "Bezpečnostní management a kriminalistika" - P 61
 Kriminologie


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?katedry/kkre/kkre.html