Katedra kriminologie (KKRE)

Katedra kriminologie je svého druhu jediná v českém vysokoškolském vzdělávání. Specializuje se na výuku a výzkum kriminologie s důrazem na kriminální politiku, trestní právo a kriminalistiku. Těžiště výuky je v teoretických a aplikovaných otázkách kriminologie, ale na katedře se vyučují i další předměty na kriminologii navazující. Katedra spolupracuje s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci, jehož pracovníci jsou externími spolupracovníky katedry.Vedoucí katedry: PaedDr. Petr Přecechtěl  
 
Sekretariát: tel.: 974 828 259

e-mail: kkre@polac.cz
 
 
Tematické okruhy k přijímacímu řízení pro doktorský studijní program (2018)


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?katedry/kkre/kkre.html