KONFERENCE


V této části stránek Policejní akademie České republiky v Praze se nachází informace o připravovaných a uskutečněných konferencích, kolokviích, kulatých stolech a dalších akcích, pořádaných v jejím rámci, včetně akcí, pořádaných fakultami.

Policejní akademie České republiky v Praze každoročně pořádá respektive spolupořádá celou řadu akcí, včetně konferencí, s tuzemskou pobočkou mezinárodní organizace AFCEA. Podrobnosti o těchto akcích naleznete v nejucelenější podobě zde:
Připravované akce / Upcoming conferences


Připravované akce v rámci AFCEA / Upcoming AFCEA conferences


Uskutečněné akce / Recent conferences


Uskutečněné akce v rámci AFCEA / Recent AFCEA conferences


Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.