FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU
 

FAKULTA BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ


 
   Studijní informační systém

   Knihovna

   Erasmus +

   Konference

   Mezinárodní spolupráce

   Věda a výzkum

   Kontakt

   Přístup do pošty

 
 
 
 

Z ÚŘEDNÍ DESKY

Výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků Policejní akademie ČR v Praze
Doručovámí veřejnou vyhláškou
Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,ze dne 3. června 2024, kterým se stanoví termín podání přihlášek ke studiu do doktorského studijního programu na Policejní akademii ČR v Praze a podmínky přijímacího řízení pro doktorský studijní program od akademického roku 2024/2025
Studijní plány akademický rok 2023/2024


AKTUALITY
Projekt CHIMERA:
Ochrana městské zástavby před CBRN agens


6. 6. 2024
  
Mezinárodní kolo
soutěže SVOČ 2024
24. 5. 2024
  
Hodnocení rizikových indikátorů u pachatelů sexuálního násilí na dětech na internetu

24. 5. 2024
  
 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ministerského rady

19. 4. 2024
  
Nabídka zaměstnání - Ministerstvo vnitra hledá uchazeče o pracovní/služební místo

19. 4. 2024
  
Dne otevřených dveří se zúčastnilo více než 1500 návštěvníků


19. 3. 2024
  
 Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.