Rektorát

  
 
Rektor:doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph. D., Dr.h.c.  
 
Sekretariát:   tel. 974828500
fax 974827273
e-mail: veliskova@polac.cz

 
Prorektorka pro studijní a pedagogickou
činnost a celoživotní vzdělávání:
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr.h.c.
 
Sekretariát: tel.: 974828505
email: ps@polac.cz

Prorektor pro vnější vztahy a zahraniční styky: Mgr. František Hřebík, Ph.D.
 
Sekretariát:   tel: 974828505
email: pz@polac.cz

Prorektor pro vědu a výzkum:prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.
 
Sekretariát:   tel: 974828505
email: pv@polac.cz

Prorektor pro strategii a rozvoj:doc. RNDr. Josef Požár, CSc., Dr.h.c.
 
Sekretariát:   tel: 974828569
email: psr@polac.cz


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?rektor/index.html