Rektorát

  
 
Rektor:doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph. D., Dr.h.c.  tel. 974828501
tel. 974828320
fax 974827273
Kancelář rektora
Kancléř rektora : JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.  e-mail: bajura@polac.cz
 
Asistentka rektora a kancléře:  Věra Velíškovátel. 974828500
fax 974827273
e-mail: veliskova@polac.cz

 
Prorektorka pro studijní a pedagogickou
činnost a celoživotní vzdělávání:
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr.h.c.tel.: 974828504
e-mail: cirtkova@polac.cz
 
Asistentka prorektorky :Helena Hladíkovátel.: 974828505
e-mail: hladikova@polac.cz

Prorektor pro vnější vztahy a zahraniční styky Mgr. František Hřebík, Ph.D. tel: 974828554
e-mail: hrebik@polac.cz
 
Asistentka prorektora: Helena Hladíková tel: 974828505
e-mail: hladikova@polac.cz

Prorektor pro vědu a výzkum:prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc. tel: 974828507
e-mail: sestakb@polac.cz
 
Asistentka prorektora: Helena Hladíková tel: 974828505
e-mail: hladikova@polac.cz

Prorektor pro strategii a rozvoj:doc. RNDr. Josef Požár, CSc., Dr.h.c. tel: 974828553
e-mail: pozar@polac.cz
 
Asistentka prorektora: Monika Habelová tel: 974828569
e-mail: habelova@polac.cz

Kvestor: Mgr. Bc. Karel Vokurkatel. 974828508
e-mail: kvestor@polac.cz
Asistentka kvestora:Dagmar Vlčkovátel. 974828509
e-mail: vlckova@polac.cz

Personální oddělení :
Vedoucí : Mgr.David Dlouhý tel.: 974828503
e-mail: po@polac.cz


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?rektor/index.html