Katedra profesní přípravy

Hlavní činnosti katedry profesní přípravy je především oblast pedagogického procesu v rámci vyučovaných předmětů katedry pro prezenční i kombinovanou formu bakalářského a magisterského studia na obou fakultách.
Katedra se podílí na teoreticko-praktických seminářích pro neziskové organizace (besedy ve školách, semináře pro záchranáře, zdravotníky, veřejnost a další) v oblasti prevence kriminality a řešení konflikních situací. V rámci celoživotního vzdělávání pořádá kurzy pro instruktory služební přípravy a pedagogy ze škol MV ČR.
Pedagogové katedry se v rámci konzultační, poradenské a expertní činnosti podílí i na zpracovávání odborných vyjádření, zejména ke služebním zákrokům policistů v oblasti techniky a taktiky použití donucovacích prostředků a zbraně.
Katedra publikuje články v odborných sbornících, časopisech a zpracovává výuková skripta pro studenty. Katedra vědecky pracuje a výsledky svých výzkumů prezentuje i mezinárodních konferencích.Pověřen řízením katedry: pplk. Mgr. Jan Váňa telefon: 974828002
Sekretariát: Hana Gertnerová telefon: 974828016
e-mail: ktv@polac.cz
Tajemník katedry: pplk. Mgr. Vít Svěrák
   
 
 
Předměty katedry: 
 Bakalářský studijní program
 Sebeobrana
 Donucovací prostředky
 Teorie a praxe pohybových činností
 Střelecká příprava
 Služební zákroky
 Speciální plavecká příprava
 Zdokonalovací plavecký výcvik
 Sportovní hry
 Kondiční příprava
 Praktický střelecký výcvik
 Donucovací prostředky a zákroky
 Zimní výcvikový kurz
 Letní výcvikový kurz
 Přírodovědné a teoretické základy kriminalistiky
 Technické prostředky zahraničních policejních sborů
 Policejní technika
 
 Magisterský studijní program
 Profesní tělesná příprava a sport
 Tělesná příprava
 Výcvikový kurz profesní přípravy
 Vybrané bezpečnostní technologie ochrany kritické infrastruktury


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?katedry/ktsp/ktsp.html