Katedra profesní přípravy

Hlavní činnosti katedry profesní přípravy je především oblast pedagogického procesu v rámci vyučovaných předmětů katedry pro prezenční i kombinovanou formu bakalářského a magisterského studia na obou fakultách.
Katedra se podílí na teoreticko-praktických seminářích pro neziskové organizace (besedy ve školách, semináře pro záchranáře, zdravotníky, veřejnost a další) v oblasti prevence kriminality a řešení konflikních situací. V rámci celoživotního vzdělávání pořádá kurzy pro instruktory služební přípravy a pedagogy ze škol MV ČR.
Pedagogové katedry se v rámci konzultační, poradenské a expertní činnosti podílí i na zpracovávání odborných vyjádření, zejména ke služebním zákrokům policistů v oblasti techniky a taktiky použití donucovacích prostředků a zbraně.
Katedra publikuje články v odborných sbornících, časopisech a zpracovává výuková skripta pro studenty. Katedra vědecky pracuje a výsledky svých výzkumů prezentuje i mezinárodních konferencích.Pověřen řízením katedry: pplk. Mgr. Jan Váňa
 
Sekretariát: e-mail: ktv@polac.cz

tel.: 974 828 016
 
 


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?katedry/ktsp/ktsp.html