FAKULTA BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ
Děkanát

Fakulta bezpečnostně právní se ve svém rozvoji zaměřuje zejména na posílení výuky jednotlivých profilačních disciplin policejního a bezpečnostního charakteru a navazujících právních disciplín, zejména práva trestního a správního a z toho vycházející kriminalistiky a kriminologie, ve vztahu dalšího propojení vzdělávacího procesu s praxí Policie ČR a dalších bezpečnostních sborů.

Jednotlivé katedry zajišťují výuku v oblasti kriminalistiky (kriminalistické techniky, taktiky a metodiky vyšetřování trestných činů), kriminologie (sociální aspekty a souvislosti kriminálních jevů, moderní cesty omezování kriminality), profesní přípravy (teoretické i praktické znalosti použií sebeobrany, taktiky policejních zákroků, kondiční a střelecká příprava), trestního práva (hmotné i procesní), cizinecké policie (problematika hospodářské kriminality, organizovaného zločinu, ochrany státních hranic, vízová praxe), technických prostředků bezpečnostních služeb (spojovací, záznamová, měřicí, zabezpečovací technika, detekce výbušnin a zbraní), bezpečnostních služeb (obecní a městská policie, soukromé bezpečnostní služby) a teorie policejně bezpečnostních činností (policejní právo, teorie informační bezpečnosti, zpravodajské služby).

Vědecko-výzkumná činnost je orientována na řešení problematiky kriminalistiky dalších aspektů policejních věd. Kromě toho se pracoviště fakulty podílí i na řešení úkolů bezpečnostního výzkumu podle potřeb rezortu MV a policejní praxe. Z oblasti kriminalistiky je výzkum zaměřen především na rozvoj obecně teoretických otázek kriminalistické vědy a praxe, rozvoj forenzních věd, především nového vědního oboru forenzní biomechaniky. V tomto směru bude výzkum orientován na rozpracování aplikačních možností forenzní biomechaniky a rozpracování gnoseologických základů forenzní biomechaniky.

Na Fakultě bezpečnostně právní (dále jen FBP) mohou studovat nejen policisté ve služebním poměru, ale i zaměstnanci ministerstva vnitra a ostatních resortů státní správy. Na FBP jsou přijímáni i civilní uchazeči, kteří po dosažení středoškolského vzdělání mají zájem

Absolventi FBP naleznou uplatnění v odpovídajících stupních řídících funkcí a specializovaných profesích v resortu ministerstva vnitra, Policie ČR, v obecních a městských policiích, ve Vojenské policii, Celní správě, Bezpečnostní informační službě, Vězeňské službě, ale i v soukromých bezpečnostních službách. Civilní absolventi se po ukončení studia mohou ucházet o přijetí do služebního poměru u Policie ČR, nebo se uplatní jako řídící pracovníci a specialisté při zajišťování bezpečnosti ve veřejném a soukromém sektoru bezpečnostních služeb, v průmyslu, peněžnictví a v jiných hospodářských oborech. Uplatnění nacházejí také jako pracovníci úřadů státní správy a místní samosprávy.
Katedry fakulty


Orgány fakulty


Aktuality


Úřední deska


Právní dokumenty


Pro studenty
 

Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.