Katedra trestního práva

Katedra trestního práva je pedagogickým a vědeckým pracovištěm, zajišťujícím výuku studijních předmětů oboru trestní právo v bakalářských, magisterských a doktorském studijním programu. Katedra realizuje další vzdělávání v kurzech celoživotního vzdělávání. Vědecká činnost je zaměřena na řešení teoretických a praktických úkolů vědního oboru trestní právo, se zaměření na specifické otázky rezortu ministerstva vnitra.


Tematické okruhy k přijímacímu řízení pro doktorský studijní program (2018)

Vedoucí: doc. JUDr. František Novotný, CSc., Dr. h. c. tel.: 974828234
 
Sekretariát: Zdeňka Křížová tel.: 974828236
email: ktrp@polac.cz
 
 
Předměty katedry:

Fakulta bezpečnostně právní

 

Bakalářské studium:

  Bezpečnostně právní studia - B60:
 
 
 
 
 
 Bezpečnostně právní studia - Kriminalistika a další forenzní disciplíny - B61:
 
Trestní právo (1)
 
 
 
 
 
 
  Bezpečnostně právní studia - Policejní činnosti - B62:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magisterské studium :

 Policejní management a kriminalistika - N61:
 
 
 

Doktorský studijní program :

 Policejní management a kriminalistika - P61:
 
 
 
 

Fakulta bezpečnostního managementu

 

Bakalářské studium:

 Bezpečnostní management ve veřejné správě - B71:
 
 
 
 

Magisterské studium :

 Bezpečnostní management ve veřejné správě - N71:
 


Konzultační hodiny učitelů katedry končí s výukou.
Ve zkouškovém období si studenti konzultace domlouvají s jednotlivými učiteli individuálně.
© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?katedry/ktrp/ktrp.html