Katedra trestního práva

Katedra trestního práva je pedagogickým a vědeckým pracovištěm, zajišťujícím výuku studijních předmětů oboru trestní právo v bakalářských, magisterských a doktorském studijním programu. Katedra realizuje další vzdělávání v kurzech celoživotního vzdělávání. Vědecká činnost je zaměřena na řešení teoretických a praktických úkolů vědního oboru trestní právo, se zaměřením na specifické otázky rezortu ministerstva vnitra. 
Sekretariát: email: ktrp@polac.cz

tel.: 974828236
 
 
Tematické okruhy k přijímacímu řízení pro doktorský studijní program (2018)


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?katedry/ktrp/ktrp.html