Kontakty

Adresa: Lhotecká 559/7
 P.O.Box 54
 143 01 Praha 4
email:  polac@polac.cz
ID Datové schránky: u5maa9p
IČ: 48135445
kde nás najdete


rektor:
tel.: 974828501
fax: 974827273
email: veliskova@polac.cz
prorektor pro studium a vnější vztahy:
tel.: 974828504
fax: 974827275
email: ps@polac.cz
prorektor pro zahraniční styky a celoživotní vzdělávání:
tel.: 974828554
fax: 974827275
email: pz@polac.cz
prorektor pro strategii a rozvoj:
tel.: 974828553
email: psr@polac.cz
kvestor:
tel.: 974828508
email: kvestor@polac.cz
email: vlckova@polac.cz
studijní oddělení:
tel.: 974 828 647, 629, 655, 625
email: so@polac.cz
personální oddělení:
tel.: 974828527
email: po@polac.cz
oddělení mezinárodní spolupráce:
tel.: 974828557
email: zs@polac.cz
ekonomicko provozní útvar:
tel.: 974828065
email: ho@polac.cz
pověřenec pro ochranu osobních údajů:

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?kontakt/index.html