Fakulta bezpečnostně právní


Bakalářský studijní program FBP

  • studijní obor Bezpečnostně právní studia

Tříletý bakalářský studijní program "Bezpečnostně právní studia" je zaměřen na získání znalostí, dovedností a kompetencí v oblasti bezpečnosti státu i privátního sektoru. Studijní obor je koncipován tak, aby nabídl znalosti související s problematikou zajištění bezpečnosti, potřebný právní základ a specializace v řadě oborů souvisejících s ochranou bezpečnosti demokratického státu, života, zdraví a majetku občanů. Absolvent má disponovat flexibilními společensko-vědními a bezpečnostně-právními poznatky, umožňujícími mu pochopit fungování české, evropské, svobodné "západní" společnosti v globálních civilizačních souvislostech vnitřního pořádku a bezpečnosti, v podmínkách multikulturálního civilizačního prolínání při akceleraci globálních i lokálních bezpečnostních rizik.

  • studijní obor Kriminalistika a forenzní disciplíny

Tříletý bakalářský studijní obor "Kriminalistika a další forenzní disciplíny" představuje specializaci ve studijním programu "Bezpečnostně právní studia", který je realizován na Policejní akademii ČR v Praze. Prvky společného základu studijního oboru a studijního programu jsou doplněny pedagogickými disciplínami především z oblasti forenzních disciplín v takové šíři, ve které nejsou vyučovány na žádné vysoké škole v ČR. Je určen především pro studenty - příslušníky Policie ČR a omezeně i pro příslušníky Vojenské policie, kterým umožňuje získat široké znalosti z oblasti forenzních disciplín.

  • studijní obor Policejní činnosti

Studium tříletého bakalářského studijního oboru "Policejní činnosti" je koncipováno na základě konkrétních podmínek a potřeb policejních služeb a rezortu MV. Studenti jsou v rámci studia připravováni tak, aby pochopili fungování a úkoly policie a dalších bezpečnostních služeb v systému právního státu. Důraz je kladen na komplexní zvládnutí policejních postupů a činností na potřebné profesionální úrovni. Absolventi získají kompetence k řešení praktických úkolů bezpečnostního charakteru, spadajících do působnosti policejních služeb.
© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?fbp/o_fbp/bsp.html