Akreditace


Habilitační řízení
S účinností novely zákona o vysokých školách, je akreditace habilitačního řízení na Policejní akademii České republiky v Praze prodloužena do 31. srpna 2019
 
Doktorský studijní program Policejní akademie České republiky v Praze
 
Fakulta bezpečnostního managementu
 
Fakulta bezpečnostně právní
© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?akredit/index.html