AKREDITACE


Habilitační řízení
S účinností novely zákona o vysokých školách, je akreditace habilitačního řízení na Policejní akademii České republiky v Praze prodloužena do 31. srpna 2019
 
Doktorský studijní program Policejní akademie České republiky v Praze
 
Fakulta bezpečnostního managementu
 
Fakulta bezpečnostně právní
Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.