Pro zájemce o studium


Obecné informace
Doktorský studijní program
Rigorózní řízení


Zpráva o průběhu přijímacího řízení

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/index.html