ERASMUS+


Základní informaceProgram Erasmus+ umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci. Přináší inovace do vzdělávání a v?účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností. Zpřístupňuje českým organizacím nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí a pomáhá jim navázat cenné mezinárodní spolupráce. Program Erasmus funguje v ČR od roku 1998. Policejní akademie České republiky v Praze je do programu zapojena od roku 2003.Pritority programu Erasmus+ v programovém období 2021-2027

  • inkluze a diverzita: zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do mezinárodního vzdělávání;
  • udržitelnost: realizace projektů environmentálně udržitelným způsobem, zvyšování povědomí účastníků o ekologických tématech;
  • digitalizace: umožnění kombinovaných výjezdů v?rámci všech sektorů;
  • participace: podpora aktivního občanství, účasti na demokracii a posilování evropské identity.


Struktura programu Erasmus+

Klíčová akce 1 (KA1): Vzdělávací mobilita jednotlivců

  • umožňuje školám a organizacím realizovat výjezdy žáků, studentů, stážistů, učňů, dospělých účastníků vzdělávání, akademických pracovníků nebo zaměstnanců vzdělávacích organizaci do zahraničí

Klíčová akce 2 (KA2): Partnerství pro spolupráci

  • organizace a instituce mohou navázat zahraniční partnerství, realizovat mezinárodní projekty a vytvářet tak inovativní výstupy.


Další podrobnější informace získáte na webové stránce evropské komise:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/

Národní agentury programu Erasmus+ v ČR:

https://www.dzs.cz/


Official Documents


Aktuality


Výsledky výběrového řízení zimní sem. 2023/24


Information for incoming Erasmus students


Financování mobilit


Mobilita studentů (SMS)


Termíny a dokumenty - přihlášení na SMS


Mobilita zaměstnanců (ST)


Dokumenty pro přihlášení na STA a STT


Seznam partnerských škol


Zprávy studentů


Fotografie studentů ze studijních pobytů


Kontakt


15 let existence programu Erasmus


Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.