Veřejné zakázky

V rámci národní infrastruktury pro elektronické zadávání (NIPEZ) využívá PA ČR v souladu s § 214 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, k realizaci veřejných zakázek, u kterých je dána povinnost uveřejnění na profilu zadavatele, následující elektronické nástroje:Neaktivní profil/y zadavatele:


Registr smluv
Zde PA ČR uveřejňuje smlouvy dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv.

Věstník veřejných zakázek
Zde PA ČR uveřejňuje veřejné zakázky, u kterých je dána povinnost uveřejnění ve věstníku VZ.

Archiv veřejných zakázek© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?o_skole/verzak21/verzak21.html