Policejní akademie České republiky v Praze

Informace k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")


1. Oficiální název

Policejní akademie České republiky v Praze


2. Důvod a způsob založení

Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen "PA ČR") byla zřízena dne 1.1.1993 zákonem č. 26/1993 Sb. ze dne 21.12.1992. Od 1. 1.1999 je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o VŠ") státní vysokou školou. Hlavní principy a zásady, podle nichž provozuje svou činnost, jsou uvedeny v § 1 zákona o VŠ. Zvláštnosti státní vysoké školy jsou řešeny v § 94 a § 95 zákona o VŠ.

Hospodaření PA ČR se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.


3. Organizační struktura

Organizační struktura je zveřejněna na www.polac.cz/dokument/index.html v části ostatní vnitřní předpisy.


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Policejní akademie České republiky v Praze
Lhotecká 559/7
P.O.BOX 54
143 01 Praha 4

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

studijní oddělení JUDr. Karel Novosad 974828627 so@polac.cz

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny jsou zveřejněny na www.polac.cz/so/index.html

4.4 Telefonní čísla

Telefonní čísla jsou zveřejněna na www.polac.cz/rektor/index.html

4.5 Čísla faxu

Čísla faxu jsou zveřejněna na www.polac.cz/kontakt/index.html

4.6 Adresa internetové stránky

Adresa internetové stránky je www.polac.cz

4.7 Adresa e-podatelny

E-podatelnu PA ČR nemá

4.8 Další elektronické adresy

Další elektronické adresy jsou zveřejněny na www.polac.cz/kontakt/index.html

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu je 0000190002100881, kód banky 0710, variabilní symbol 2058, konstantní symbol 0379, název účtu - adresa Policejní akademie

Poštovní poukázky k zaplacení administrativního poplatku je možno získat ve vrátnici Policejní akademie ČR, Lhotecká 559/7, Praha 4 - Kamýk.

6. IČ

Identifikační číslo je 48135445

7. DIČ

Daňové identifikační číslo je 48135445

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů jsou zveřejněny na www.polac.cz/dokument/index.html

9. Žádosti o informace

Informace o PA ČR v Praze je možno získat na elektronické adrese polac@polac.cz nebo:

I. Ve studijních záležitostech:
 prorektor pro studijní a pedagogickou činnost
a celoživotní vzdělávání
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. 974828504 cirtkova@polac.cz
 studijní oddělení JUDr. Karel Novosad 974828627 so@polac.cz
II. V záležitostech vědy a výzkumu:
 prorektor pro vědu a výzkum prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc. 974828311 sestakb@polac.cz
III. V hospodářských záležitostech:
 kvestor   974828508 kvestor@polac.cz
IV. V ostatních záležitostech:
 kancléřJUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D. 974828551 polac@polac.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání se podávají písemně na adresu:

Policejní akademie ČR v Praze
P.O.BOX 54
143 01 Praha 4
nebo na podatelně PA ČR či elektronicky emailem na adrese: polac@polac.cz.

11. Opravné prostředky

Podání opravných prostředků je uvedeno na www.polac.cz/uchazec/index.html

12. Formuláře

Seznam používaných formulářů je uveden na www.polac.cz/uchazec/index.html

13. Popisy postupů-návody pro řešení životních situací

Popisy postupů-návody pro řešení životních situací jsou uvedeny na www.polac.cz/uchazec/index.html

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy jsou uvedeny na www.polac.cz/dokument/index.html

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Je součástí Výroční zprávy Policejní akademie České republiky v Praze

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?inf_pov/index.html