ORGÁNY ŠKOLY


Vědecká rada PA ČR


Předseda:

brig. gen. v.v. Mgr. David Dlouhý, Ph.D.
rektor

Interní členové:

doc. JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.
prof. Ing. Martina Blašková, PhD.
doc. Ing. Dr. Štefan Danics, Ph.D.
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
plk. v.v. Mgr. Lukáš Habich, Ph.D.
JUDr. Zdeněk Kropáč, Ph.D.
prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc., dr. h. c.
doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc.
doc. Ing. Jozef Sabol, Dr.Sc.
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D., dr. h. c. mult., dr. h. c.
prof. Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D.
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Suchánek, CSc.
doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc.
prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.

Externí členové:

brig. gen. JUDr. Bc. Radim Dragoun, Ph.D.
Generální inspekce bezpečnostních sborů

plk. gšt. doc. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D.
Univerzita obrany

doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

plk. Mgr. Ľuboš Kothaj
Kriminalistický ústav Praha

brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.
Univerzita obrany

prof. JUDr. Lucia Kurilovská, Ph. D., dr. h. c.
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
prof. JUDr. Jan Musil, CSc., dr. h. c.
Univerzita Karlova

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.,MBA, dr. h. c.
České vysoké učení technické v Praze

prof. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA
Univerzita Palackého v Olomouci

doc. Ing. Alena Oulehlová, Ph.D.
Univerzita obrany v Brně

prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc.
Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových"

JUDr. Jörg Petermann, Ph.D.
PD Chemnitz-Erzgebirge, Germany

prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.
GSG aerospace, a. s., víceprezident pro výzkum, vývoj a inovace

doc. Ing. David Řehák, Ph.D.
VŠB-Technická univerzita Ostrava

genmjr. v.v. Mgr. Jan Švejdar
emeritní policejní prezident

genpor. v. v. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, Ph.D., MBA
velvyslanec ČR na Slovensku

prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
Vysoká škola podnikání a práva
Oborová rada DSP Bezpečnostně právní studia

Předsedkyně:

prof. Ing. Martina Blašková, PhD.

Interní členové

doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc.
prof. Mag. phil. Dr. iur. Christian Harald Scheu, Ph.D.
doc. PhDr. Josef Smolík, Ph.D.
doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D.
doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Suchánek, Ph.D.

Externí členové

PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
UK, Filozofická fakulta

prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
UK, Právnická fakulta

doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D.
CEVRO Institut, z.ú.

prof. JUDr. Jan Musil, CSc., dr. h. c.
UK, Právnická fakulta
emeritní soudce Ústavního soudu ČR

doc. JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
UK, Právnická fakulta

prof. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D.
UPOL, Fakulta tělesné kultury

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D.
VŠE, Fakulta podnikohospodářská

prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
Vysoká škola podnikání a práva
Kolegium rektora PA ČR

Předseda:

brig. gen. v. v. Mgr. David Dlouhý, Ph.D.
rektor

Členové:

doc. JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.
děkan FBM

prof. Ing. Martina Blašková, PhD.
prorektorka pro vědu a výzkum

plk. v. v. Mgr. Lukáš Habich, Ph.D.
děkan FBP

Mgr. Jana Hlaváčková Šikulová
vedoucí studijního oddělení

prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc.
emeritní rektor

doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc.
prorektorka pro zahraniční styky a CŽV

Mgr. Jiří Vávra
bezpečnostní ředitel

Mgr. Bc. Karel Vokurka
kvestor


Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.