Věda a výzkum


Vědeckovýzkumná činnost Policejní akademie ČR v Praze v letech 2017-2023

Směrnice k vědě a výzkumu -  Postup při realizaci vědeckovýzkumné činnosti - Sbírka interních aktů řízení částka 12/2017

Vykazování publikačních výstupů z vědeckovýzkumné činnosti
© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?o_skole/veda1.html