Věda a výzkum


Vědeckovýzkumná činnost Policejní akademie ČR v Praze v letech 2017-2023

Vykazování publikačních výstupů z vědeckovýzkumné činnosti

Směrnice k vědě a výzkumu

Guidelines for science and research
© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?o_skole/veda1.html