Katedra policejních činností

Obsahem činnosti katedry jsou vyučovací předměty v rámci bakalářských a magisterských studijních programů orientovaných na oblast policejního práva a jeho implementace do jednotlivých speciálních policejních služeb a specifických činností. Tuto oblast představují především služby dopravní, pořádkové a pyrotechnické a to s širším zasazením do společenského, historického a mezinárodního pojetí. Katedra dále rozvíjí vědeckovýzkumnou, znaleckou a publikační činnost, podílí se na doktorandském studiu včetně studentské vědecké a odborné soutěže. Pro potřeby vědeckého základu policejní práce se zabývá i historickým vývojem policie.  • Konzultační hodiny akademických pracovníků v období letních prázdnin se nekonají!!
  • Po přihlášení se v SIS na téma bakalářské nebo diplomové práce nutno doručit na katedru vyplněnou písemnou přihlášku v termínu do 31. března (viz SIAŘ č. 4/2012, účinnost od 1.12.2012).
  • Konzultační hodiny odpadají v případě souběhu s výukou kombinovanovaného studia!!
kbs@polac.cz  
 
Vedoucí katedry :Doc. PhDr. Kamil PAVLÍČEK, CSc.
 
Tajemník katedry:Mgr. Ing. Radomír HEŘMAN
 
Asistentka: Marcela POKLOPOVÁ
 
 

Předměty katedry v bakalářském studijním programu
"Bezpečnostně právní studia":

Bakalářský studijní obor "Policejní činnosti (B62)"
  Činnost soukromých bezpečnostních služeb
  Privátní bezpečnost zemí Evropské unie
  Základy topografie
  Pořádková činnost policie
  Dopravně bezpečnostní činnost policie
  Mezinárodní a evropské dopravní právo
  Činnost obecní policie
  Management základních útvarů
  Dějiny komunálních policejních sborů
  Policie a hromadná narušení veřejného pořádku
  Historie evropských policejních sborů
  Komunální policie ve velkých městech
 Policejní právo
 Policie evropských zemí
 Teorie a praxe velení v policejních akcích
 Policejní pyrotechnika
  Činnost cizinecké policie
 Cizinecká policie a evropské právo
 
Bakalářský studijní obor "Bezpečnostně právní studia (B60)"
 Základy topografie
 Nestátní bezpečnostní služby I, II
 Pořádková činnost policie
 Dopravně bezpečnostní činnost policie
  Organizace a činnost policejních služeb
  Policejní pyrotechnika
  Teorie a praxe velení v policejních akcích
 Policejní právo
  Činnost cizinecké policie
 
Bakalářský studijní obor "Kriminalistika a další forenzní disciplíny (B61)"
  Policejní právo
  Dopravně bezpečnostní činnost policie
  Policejní pyrotechnika
 
 

Předměty katedry v bakalářském studijním programu
"Veřejná správa ":

Bakalářský studijní obor "Bezpečnostní management ve veřejné správě (B71) "
 Nestátní bezpečnostní služby
 Organizace a činnost policejních služeb
 

Předměty katedry v magisterském studijním programu
"Bezpečnostně právní studia":

Magisterský studijní obor "Policejní management a kriminalistika (N61)"
 Dějiny policie
 Pořádková činnost policie II
 Dopravně bezpečnostní činnost II
 Činnost cizinecké policie II
 
Magisterský studijní obor "Bezpečnostně strategická studia (N62)"
 Policejní právo II
 Dějiny policiePodmínky udělení zápočtu a zkoušky: Doporučená účast na přednáškách. Účast na seminářích minimálně 70%. Další podmínky může stanovit vyučující učitel v jednotlivém konkrétním semestru.
© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?katedry/kbs/kbs.html