Katedra policejních činností

Obsahem činnosti katedry jsou vyučovací předměty v rámci bakalářských a magisterských studijních programů orientovaných na oblast policejního práva a jeho implementace do jednotlivých speciálních policejních služeb a specifických činností. Tuto oblast představují především služby dopravní, pořádkové a pyrotechnické a to s širším zasazením do společenského, historického a mezinárodního pojetí. Katedra dále rozvíjí vědeckovýzkumnou, znaleckou a publikační činnost, podílí se na doktorandském studiu včetně studentské vědecké a odborné soutěže. Pro potřeby vědeckého základu policejní práce se zabývá i historickým vývojem policie. 
Pověřen řízením katedry :Mgr. Lukáš Habich, Ph.D.
 
Sekretariát: email: kbs@polac.cz

tel. : 974 828 376
 
 
© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?katedry/kbs/kbs.html