Rigorózní řízení

Řád rigorózního řízení - pdf Zkušební okruhy otázek ke zkouškám N 61
Rigorózní řízení - metodický pokyn Zkušební okruhy otázek ke zkouškám N 62
Pravidla pro uchazeče z jiných vysokých škol Zkušební okruhy otázek ke zkouškám N 71
Přihláška - pdfPříloha k přihlášce - pdf
Aktualizace témat rigorózních prací 2020/2021Vybraná kritéria hodnocení rigorózní práce
Poplatek - akademický rok 2020/2021

Kontaktní referentkou pro rigorózní řízení je Andrea Dvořáková - oddělení pro doktorské studium a akreditace,
budova A2 místnost č. 141, telefon 828 555, e-mail: advorakova@polac.cz


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?rigorozni/index.html