Konference

Uskutečněné akce


Mezinárodní vědecká konference„Měkké cíle a jejich ochrana: Perspektiva spolupráce veřejného a soukromého sektoru“
Mezinárodní vědecká konference "Měkké cíle a jejich ochrana" / International scientific conference "Soft Targets and its Protection"
Mezinárodní odborné sympozium "Kriminologie a její přínos pro bezpečnost státu"
Konference "Pokroky v kriminalistice 2017"
"Řešení elektronického násilí a kyberkriminality" - 7. mezinárodní konference
Mezinárodní vědecká konference "Povodně 1997 a 2002 (20 a 15 let poté)"
Mezinárodní vědecká konference "Povodně 1997 a 2002  (20 a 15 let poté)"
Odborná konference "Současné bezpečnostní hrozby, možnosti a přínosy spolupráce státu s privátními bezpečnostními subjekty"
Konference "Současné bezpečnostní hrozby, možnosti a přínosy spolupráce státu s privátními bezpečnostními subjekty, evropské a světové trendy, výzvy, příležitosti"


Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.