Aktuality

Mezinárodní odborné sympozium
"Kriminologie a její přínos pro bezpečnost státu"

Katedra kriminologie Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze uspořádala ve dnech 16. a 17. října 2017 mezinárodní odborné sympozium s názvem "Kriminologie a její přínos pro bezpečnost státu."

Sympozium bylo tematicky zaměřeno na aktuální hrozby současného světa, na něž bylo nahlíženo prizmatem kriminologického poznání. Cílem sympozia bylo zprostředkovat dialog mezi kriminology z akademického prostředí a odborníky na problematiku bezpečnosti z aplikační praxe a poskytnout tak prostor pro diskusi kriminologicky relevantních otázek, souvisejících především s organizovaným zločinem, závažnou hospodářskou kriminalitou a trestnou činností spjatou s extremismem a radikalizací.

Záštitu nad touto akcí převzali:

prof. JUDr. Jan Musil, CSc., dr. h. c. soudce Ústavního soudu České republiky

Mgr. František Bublan senátor Parlamentu České republiky a předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

Bc. Libor Hadrava radní Hlavního města Prahy pro bezpečnost a prevenci kriminality

V průběhu dvou jednacích dnů vystoupilo celkem 24 účastníků sympozia s příspěvky, ve kterých prezentovali své poznatky a zkušenosti jak v rovině teoretické, tak zejména z aplikační praxe. Vysoké odborné úrovni setkání přispěla vystoupení předních odborníků na danou problematiku z akademického a vědeckého prostředí, která byla vhodně doplněna o praktické zkušenosti zástupců jednotlivých subjektů domácí i zahraniční bezpečnostní komunity (např. Bezpečností informační služba, Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV PČR, Národní protidrogová centrála SKPV PČR, Útvar zvláštních činností SKPV PČR, Vězeňská služba ČR, Národná kriminálna agentura PPZ SR, Národná protidrogová jednotka NAKA PPZ SR a další)

V rámci společenského večera v závěru prvního jednacího dne proběhl křest knihy "Gangy. Vězeňské, pouliční a motorkářské.", jejíž autorkou je děkanka FBP PA ČR v Praze pplk. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA. Kmotrem knihy se stal ředitel Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, PhDr. Miroslav Scheinost.

Sympozium bylo v závěru hodnoceno účastníky jako výjimečně zdařilé, přičemž beze zbytku naplnilo svůj cíl. Katedra kriminologie vnímá tuto platformu setkávání odborníků za velmi přínosnou a v tomto duchu plánuje další odborné aktivity.


 
 

6. 11. 2017


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/krim_sympoz/foto.html