Aktuality

Mezinárodní vědecká konference
„Měkké cíle a jejich ochrana: Perspektiva spolupráce veřejného a soukromého sektoru“


Ve dnech 22. a 23. listopadu 2018 se v prostorách Policejní akademie České republiky v Praze konala Mezinárodní vědecká konference „Měkké cíle a jejich ochrana: Perspektiva spolupráce veřejného a soukromého sektoru“.

Akci pořádala Policejní akademií České republiky v Praze, ve spolupráci s Komorou podniků komerční bezpečnosti České republiky, z. s., Think-tankem Evropské hodnoty a Magistrátem hlavního města Prahy.

Partnery konference byli: Časopis „Bezpečnost s profesionály“; Bezpečnostní portál „TZB Info“; „Mezinárodní bezpečnostní institut“ a „Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.“.

Záštitu nad akcí přijal 1. místopředseda vlády a ministr vnitra České republiky Jan Hamáček, policejní prezident genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý Ph.D. a rektor Policejní akademie České republiky v Praze, doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D., dr.h.c., mult.

Akci je třeba chápat jako jeden z instrumentů pro vytváření zasíťování mezi akademickými institucemi a praxí, v průběhu roku 2018 uspořádat mezinárodní konferenci, věnovanou aktuální bezpečnostní výzvě, kterou je ochrana měkkých cílů, respektive míst velké koncentrace osob.

Akce se zúčastnili mnozí z těch, kdo v oblasti ochrany měkkých cílů v rámci České republiky sehrává významnou úlohu. Jmenovitě je možné zmínit následující:

 • brig. gen. Mgr. Martin VONDRÁŠEK (pověřen výkonem funkce policejního prezidenta).
 • PhDr. Miroslav SCHEINOST, ředitel Institutu pro kriminologii a sociální prevenci.
 • Martin OBDRŽÁLEK, prezident Komory podniků komerční bezpečnosti České republiky.
 • Ing. Václav JAHODÁŘ, viceprezident Komory podniků komerční bezpečnosti České republiky.
 • PhDr. Michal BAVŠENKOV, člen představenstva Hospodářské komory České republiky.
 • JUDr. PhDr. Zdeněk ONDRÁČEK, Ph.D., místopředseda výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
 • Ing. Dora LAPKOVÁ, PhD., ředitelka Soft Targets Protection Institute.

Přítomni byli i hosté (aktivní vystupující) ze Slovenska, Polska, Izraele, Spojeného království a Nizozemska:

 • Dr. Shmuel BAR, IntuView; Samuel Neaman Institute in the Technion, Haifa, Izrael.
 • Mgr. Oliver GUITTA, MBA, GlobalStrat - London.
 • Ing. Lucia FIGULI, Ph.D., Žilinská univerzita v Žilině.
 • Ing. Zuzana ZVAKOVÁ, PhD., Žilinská univerzita v Žilině.
 • Dr. Yarin ESKI, Free University of Amsterdam.
 • Ing. Milan MARCINEK, Ph.D., Akadémia Policajného zboru Slovenskej republiky Bratislava.
 • Prof. Dr. Jacek DWORZECKI, PhD., Vyšší policejní škola Szczytno; Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Součástí akce bylo i předvedení vozového parku Policie České republiky a rovněž demonstrace možností dronů v policejní práci.

Výstupem z akce jek elektronický sborník, tak připravovaná vědecká monografie.

O akci informoval i časopis Security magazín (ZDE a ZDE).


 
 
 
 
 
 
 

4. 12. 2018

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/mekke_cile/foto.html