Aktuality

Kraj Vysočina,

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina,

Policejní akademie ČR v Praze

si Vás dovolují pozvat

na:

Záštitu nad konferencí převzali:

MUDr. Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina

plk. Mgr. Pavel Peňáz ,
Ředitel Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina
pověřen zastupováním

doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D.,
rektor Policejní akademie ČR


Konference propojí odborníky z bezpečnostních složek, specialisty z oblasti prevence a vzdělávání, informačních a komunikačních technologií, státní, firemní a neziskové sféry a odborníky pracující s dětmi a mládeží - zejména preventisty a sociální pracovníky. Přednášet budou kvalifikovaní zástupci oddělení informační kriminality Policie ČR, OSPOD, České školní inspekce, provozovatelů internetových služeb a další specialisté. Konference je mezinárodní, vystoupí i představitelé policie ze zahraničí.

Konference je určena odborné veřejnosti, zástupcům místní policie, zástupcům místních OSPOD, koordinátorům prevence kriminality a asistentům prevence kriminality, řídícím a pedagogickým pracovníkům místních škol.

Program konference zahrne široké spektrum vysoce aktuálních patologických jevů v online prostředí vztahujících se k dětem a mladistvým. Hlavními tématy budou právní aspekty, trendy a eliminace kybernetické kriminality a vzdělávání, výzkum, prevence a strategie kybernetické a informační bezpečnosti.

Příspěvky se zaměří například na právní postavení a pravomoci škol, OSPOD a policie při řešení a postihování elektronického násilí mezi žáky a namířeného proti pedagogickým pracovníkům a spolupráce těchto subjektů. Diskutována bude také trestně právní úprava jevů spojených s online patologií a trestní odpovědnost mladistvých pachatelů internetové kriminality a jejich zákonných zástupců, možnosti prevence těchto negativních jevů a způsoby pomoci obětem kyberkriminality a dalších jevů.

Detailní program a podrobné informace budou průběžně zveřejňovány na: www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost/konference. Konference bude vysílána online na tv.kr-vysocina.cz.


9. 8. 2017

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/konfer_vysoc2/konfer_vysoc2.html