Aktuality

Odborná konference "Současné bezpečnostní hrozby, možnosti a přínosy spolupráce státu s privátními bezpečnostními subjekty"

Dne 22. listopadu 2017 se na Policejní akademii České republiky v Praze konala konference "Současné bezpečnostní hrozby, možnosti a přínosy spolupráce státu s privátními bezpečnostními subjekty".

Konferenci pořádala Fakulta bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze ve spolupráci s Komorou podniků komerční bezpečnosti České republiky.

Konference se zaměřila na aktuální problémy související se současnou bezpečnostní situací v Evropě a České republice. Akcent byl dán na možnosti řešení problémů z pohledu systému a výkonu činnosti bezpečnostních složek státu ve spolupráci se soukromými bezpečnostními službami. Cílem konference bylo propojit odbornou veřejnost s odborníky z praxe a teoretiky z oblasti bezpečnostního sektoru a diskutovat nejaktuálnější témata. Z příspěvků konference bude vydán tištěný sborník.


 

28. 11. 2017

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/konfer_sbh/foto.html