Aktuality

Konference "Pokroky v kriminalistice 2017"


Katedra kriminalistiky, Fakulta bezpečnostně právní, Policejní akademie ČR v Praze již tradičně pořádá ve dnech 12. až 13. září 2017 VII. mezinárodní dvoudenní odbornou konferenci "Pokroky v kriminalistice 2017", zaměřenou především na novinky či aktuální problémy, kterými se vědní obor kriminalistika a další forenzní vědy zabývá.

Více informací naleznete na oficiálním webu konference: www.pokrokyvkriminalistice.com

Přihlašování na konferenci již probíhá. Prosím registrujte se na webu konference v sekci formuláře vyplněním a odesláním všech potřebných údajů. Pořádání konference bude hrazeno z interních vědeckovýzkumných projektů Katedry kriminalistiky
a sponzorských darů.

Účast na konferenci je zdarma.

Těšíme se na Vaši účast

Organizační tým konference      
"Pokroky v kriminalistice 2017"  


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/pokroky17.html