Aktuality

Mezinárodní vědecká konference "Povodně 1997 a 2002 (20 a 15 let poté)"
10 let od přijetí Povodňové směrnice

Ve dnech 20. a 21. září 2017 Policejní akademie České republiky v Praze pořádala a ve svých prostorech hostila mezinárodní vědeckou konferenci "Povodně 1997 a 2002 (20 a 15 let poté)". 10 let od přijetí Povodňové směrnice.

Spolupořadateli akce bylo Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a Svaz vodního hospodářství.

V úvodním bloku akci svými vystoupeními poctili 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí, Mgr. Richard BRABEC a zástupce Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky plk. Ing. Daniel DITTRICH, který přednesl zdravici generálního ředitele sboru, genmjr. Ing. Drahoslava RYBY.

Policejní akademii České republiky v Praze v úvodu akce reprezentovali rektor doc. JUDr. Mgr. Josef SALAČ, Ph.D. a děkan Fakulty bezpečnostního managementu doc. JUDr. Štěpán KALAMÁR, Ph.D.

Expertní část akce sestávala z celkem pěti bloků:

  • Minulost a zkušenosti s povodněmi - ohlédnutí za významnými povodněmi na území České republiky.
  • Připravenost České republiky na povodně velkého rozsahu v současných podmínkách.
  • Povodně optikou místních záležitostí veřejného pořádku.
  • Implementace Povodňové směrnice v České republice; Ochrana před povodněmi.
  • Humanitární, ekonomický a mezinárodní rozměr povodní.

Mezi vystupujícími a publikem akce byli zastoupeni mnozí významní experti, kteří se k tématu povodní a protipovodňové ochrany v rámci České republiky mohou vyjádřit.

Mezinárodní rozměr akce prezentovali zástupci Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky, Žilinskej univerzity v Žilině a Mezinárodní komise pro ochranu Labe.

Klíčovým výstupem z konference je sborník (ISBN 978-80-7251-473-1), který je možné v elektronické formě k využití stáhnout ZDE.


 
 
 
 
 
 

2. 10. 2017

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/povodne17/foto.html