Fakulta bezpečnostně právní

Děkanát

 
Děkan: Mgr. Lukáš HABICH, Ph.D.  
 
Sekretariát tel. 974 828 367
email: fbp@polac.cz
 

Proděkan pro studium a rozvojMgr. Jozef TÓTH   

Proděkan pro vědu a výzkum doc. JUDr. Ivana ZOUBKOVÁ, CSc.  


© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?fbp/o_fbp/dekanat.html