Fakulta bezpečnostně právní

Děkanát

 
Děkan: pplk. Mgr. Lukáš HABICH, Ph.D. tel.  974 828 377
 
Sekretariát Šárka TRAMPOTOVÁ tel. 974 828 367
email: trampotova@polac.cz

Proděkan pro studium a rozvoj   

Proděkan pro vědu a výzkum doc. JUDr. Ivana ZOUBKOVÁ, CSc.tel. 974 828 353
      974 828 260
 
email: zoubkova@polac.cz
 

Vedoucí kanceláře děkanaMgr. Jozef TÓTHtel. 974 828 351
email: toth@polac.cz
 
© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?fbp/o_fbp/dekanat.html