FAKULTA BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ


Děkanát

 
Děkan: doc. JUDr. Mgr. Jan BAJURA, Ph.D.  
 
Sekretariát tel. 974 828 367
email: fbp@polac.cz
 

Proděkan pro studium a rozvojMgr. Jozef TÓTH   

Proděkan pro vědu a výzkum doc. JUDr. Ivana ZOUBKOVÁ, CSc.  


Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.