Fakulta bezpečnostně právní


Orgány fakulty

Vědecká rada FBP

Předseda:


plk. v. v. Mgr. Lukáš Habich, Ph.D.

Interní členové:

doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph.D.
doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc.
doc. Ing. Jaroslav Suchánek, CSc.
doc. Ing. Jaroslav Šachl, CSc.
Mgr. Jozef Tóth
PaeDr. Jan Zelinka, Ph.D.
doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.

Externí členové:

doc. JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.
FBM

prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc., dr.h.c.
emeritní profesorka Univerzity Karlovy

plk. v. v. Mgr. David Dlouhý, Ph.D.
FBM

doc. MUDr. Michal Dogoši, CSc.
emeritní primář Vojenského ústavu soudního lékařství ÚVN Praha

brig. gen. Mgr. Jakub Frydrych
ředitel Národní protidrogové centrály SKPV Policie ČR

plk. Ing. Miroslav Horák
Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy Policie ČR

doc. JUDr. Štefan Kočan, Ph.D., dr.h.c.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

plk. Mgr. Karel Kuchařík
Útvar zvláštních činností SKPV Policie České republiky

doc. JUDr. Miroslav Němec, Ph.D.
emeritní akademický pracovník PA ČR

plk. JUDr. Robert Odler, Ph.D.
Akadémia Policajného zboru v Bratislave

pplk. prof. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci

doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc.
emeritní akademický pracovník PA ČR

doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D.
FBM

PhDr. Miroslav Scheinost
emeritní ředitel Institutu pro kriminologii a sociální prevenci

brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek
ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina
Kolegium děkana FBP

Předseda:

Plk. v.v. Mgr. Lukáš Habich, Ph.D. děkan FBP

Členové:

Mgr. Jozef Tóth
proděkan pro studium a rozvoj

doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.
proděkanka pro vědu a výzkum

Mgr. Jiří Vávra
předseda akademického senátu

Mgr. Tomáš Najman
vedoucí kanceláře děkana
Akademický senát FBP

Předseda:
Jiří Vávra

1. místopředseda
Radomír Heřman

2. místopředseda
Tomáš Najman

Tajemník
Miloslav Smetana

Člen předsednictva
Jiří Kodym

Další členové:

Pavel Borčevský
Renata Jamelská
Iveta Končická
Dominika Kulhavá
Martin Rezek
David Skřejpek
Jan Zelinka


© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?fbp/organy_fbp.html