AKTUALITY

Mezinárodní kolo soutěže SVOČ 2024

Dne 7. května 2024 se na Policejní akademii České republiky v Praze konala tradiční a pro naši instituci významná událost - uskutečnil se totiž již 23. ročník mezinárodní soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ). Tato akce představuje jedinečnou platformu pro prezentaci výsledků a poznatků mladých talentovaných studentů z České i Slovenské republiky.

Celkem se do soutěže ve čtyřech sekcích (Bezpečnostní služby; Právní vědy; Společenské vědy; Bezpečnostní management, ochrana obyvatelstva a krizové řízení) zapojilo 21 soutěžících, z nichž 9 pocházelo z domácí Policejní akademie a dalších 12 studentů reprezentovalo Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Studenti obou institucí tak získali nejen unikátní příležitost prezentovat výsledky své práce, ale také si mohli vzájemně vyměňovat zkušenosti a začít navazovat nové spolupráce.

Práce jednotlivých účastníků hodnotila v každé kategorii vždy tříčlenná komise, jejíž složení bylo v duchu tohoto setkání příznačné svou mezinárodní povahou - vždy tak byla složena jak z našich, tak i slovenských akademiků.

Po náročném dni plném prezentací a diskusí došlo k vyhodnocení soutěže. Při slavnostním zakončení poděkovali oba děkani Policejní akademie všem účastníkům a členům komisí za jejich úsilí a přínos ke zdárnému průběhu této události. Soutěžícím byly předány diplomy a hodnotné ceny, které představují nejen ocenění jejich práce, ale také motivaci pro jejich budoucí úsilí a rozvoj.

Věříme, že 23. ročník mezinárodní soutěže SVOČ přispěl k dalšímu posílení spolupráce a prohloubení vztahů mezi Policejní akademií České republiky v Praze a Akadémií Policajného zboru v Bratislave. 
 
 

24. 5. 2024

Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.