ODDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Oddělení mezinárodní spolupráce je servisním pracovištěm, které zajišťuje mezinárodní aktivity v rámci Policejní akademie České republiky v Praze.

Zahraniční aktivity se realizují na základě bilaterálních ujednání se zahraničními vzdělávacími institucemi, zapojením se do mezinárodních projektů popřípadě formou jednotlivých nabídek.

Z činnosti oddělení lze především zmínit:

  • organizační a administrativní zabezpečení veškerých zahraničních služebních a pracovních cest akademických a vědeckých pracovníků, zaměstnanců a studentů
  • organizační, administrativní a programové zabezpečení přijetí zahraničních delegací a studentů
  • zapojení se do programu Erasmus +
  • podíl na projektech MEPA, CEPOL, AEPC v rámci podmínek PA ČR

Spolupracující organizace :Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.