AKTUALITY

Hodnocení rizikových indikátorů
u pachatelů sexuálního násilí na dětech na internetu

Ve spolupráci s ÚSKPV PP ČR ve dnech 15. 4. a 22. 4. 2024 na Policejní akademii ČR úspěšně proběhl specializační kurz Hodnocení rizikových indikátorů u pachatelů sexuálního násilí na dětech na internetu pro odborníky z řad policie, který je součásti evropského projektu ARICA.

V rámci kurzu byly představeny nejnovější poznatky související s etickými a morálními aspekty (přednášející doc. PhDr. David Krámský, Ph.D.), právními (Mgr. Marek Pačmag, MBA), psychologickými aspekty pachatelů pohlavního zneužívání dětí (Mgr. Ludmila Fonferová, Ph.D.) a jejich oběťmi (Mgr. Martina Petrovičová, MBA). Specifikami prostředí darkwebu se zabýval Mgr. Jiří Brehm, MBA). Dr. Salla Huikuri (Finish Ministry of the Interior) policejním specialistům představila vhodné nástroje k hodnocení rizikových indikátorů. Prezentované poznatky a praktické výstupy z projektu byly velmi živě diskutovány. Tlumočení a moderování průběhu diskuse zajišťoval Mgr. Tomáš Římský. 


15. 5. 2024


Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.