Konference

Připravované akce


pořádá

1. Mezinárodní vědeckou konferenci

"Profesní příprava v ozbrojených složkách ČR, státní a veřejné správě - její podíl na snižování kriminality"
14. - 15. listopadu 2019 Praha

Organizátor:

Policejní akademie České republiky Praha

Fakulta bezpečnostně právní
Katedra profesní přípravy

Záštita konference:

První náměstek ministra vnitra ČR - JUDr. Ing. Jiří NOVÁČEK
Policejní prezident Policie ČR - brigádní generál Mgr. Jan ŠVEJDAR
Rektor Policejní akademie ČR - doc. JUDr. Mgr. Josef SALAČ, Ph.D., Dr. h. c. mult.

Garanti konference:

Katedra profesní přípravy

Vědecký výbor konference:

Předseda: doc. JUDr. Ivana ZOUBKOVÁ, CSc. - PA ČR Praha
  
Členové: doc. JUDr. Mgr. Jan BAJURA, Ph.D. - PA ČR Praha
  plk. Mgr. Jan ČÁP, Ph.D. - NCPOZ SKPV P ČR Praha
  doc. Ing. Dr. Štefan DANICS, Ph.D. - PA ČR Praha
  pplk. Mgr. Lukáš HABICH, Ph.D. - PA ČR Praha
  plk. doc. Ing. Martin HRINKO, Ph.D., MBA - Policejní prezidium ČR
  prof. Ing. Ludvik JUŘÍČEK, Ph.D. - VŠ AR Brno
  doc. JUDr. Martin KLOUBEK, Ph.D. - PA ČR
  doc. Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D.
  doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D., Dr. h. c. - PA ČR
  doc. PhDr. Kamil PAVLÍČEK, CSc. - PA ČR
  doc. JUDr. Mgr. Joža SPURNÝ, Ph.D. - PA ČR
  prof. Ing. Rudolf URBAN, Ph.D. - PA ČR
  prof. Ing. Dušan VIČAR, CSc. - FLKŘ UTB Zlín
  PaedDr. Ing. Jan ZELINKA, Ph.D. - PA ČR

Organizační výbor:

PaedDr. Ing. Jan ZELINKA, Ph.D. - předseda
pplk. Ing. Aleš BLAHUT
kpt. Mgr. Miroslav ROUČ
pplk. Mgr. Jan VÁŇA
Mgr. Vít SVĚRÁK
Hana GERTNEROVÁ
Šárka TRAMPOTOVÁ

Cíl konference:

Konference je zaměřená na modernizaci a inovaci profesní přípravy příslušníků bezpečnostních sborů, státní a veřejné správy, její reálné aspekty pro výkon služby, řešení možných zlepšení a hledání nových metodik v oblasti profesní přípravy ke zdokonalení činnosti příslušníků bezpečnostních složek a bezpečnostních pracovníků státní a veřejné správy při zvládání jejich kompetencí a tím přispět ke zvýšení prevence kriminality.

Tematické okruhy:

 • střelecká příprava
 • sebeobrana
 • použití donucovacích prostředků
 • fyzická a psychologická příprava
 • konkretizace řešení androgenních a antropogenních mimořádných událostí
 • osobní příprava
 • základy andragogiky
 • topografická příprava
 • zdravotní příprava

Jednací jazyk konference:

Čeština, slovenština, angličtina

Místo a termín konání konference:

Prostory Policejní akademie ČR, Praha 4, Lhotecká 559/7, 14. a 15. listopadu 2019.

Ubytování:

Ubytování si každý účastník konference zajišťuje samostatně. Doporučujeme možnost ubytování na kolejích PA ČR, Lhotecká 559/7. Objednávky je nutno osobně realizovat cestou kvestorátu Policejní akademie ČR, email: ubytovani@polac.cz.

Stravování:

Každý účastník si zajistí samostatně proti finanční úhradě ve dnech konference cestou organizačního výboru. Závazná objednávka týden před konáním konference.

Prodloužení registrace:

Registrace účasti na konferenci bez příspěvku do sborníku do 30. 9. 2019
Registrace účasti na konferenci bez příspěvku a bez vystoupení do 30. 9. 2019
Registrace účasti na konferenci s příspěvkem do sborníku bez vystoupení do 10.10. 2019
Registrace účasti na konferenci s příspěvkem do sborníku s vystoupením do 10.10. 2019
Odevzdání anotace příspěvku do sborníku do 12. 9.. 2019
Odeslání hotového příspěvku do sborníku do 15. 10. 2019
Oznámení o akceptaci příspěvku do sborníku od organizátorů do 20. 10. 2019
Oznámení o akceptaci vystoupení na konferenci od organizátorů do 20. 10. 2019

Poznámka: Registraci účasti, odevzdání anotace (abstraktu), či hotového příspěvku nutno provést na emailovou adresu: konferencepp@polac.cz.


Rozsah příspěvku do sborníku:

 • anotace příspěvku maximálně 8 řádků, velikost písma Times New Roman 12
 • rozsah příspěvku do sborníku maximálně do 10 stran formátu A4, řádkování 1,15, velikost písma Times New Roman 12 (viz pokyny pro zpracování příspěvku)

Kontakt:

Předseda organizačního výboru PaedDr. Ing. Jan ZELINKA, Ph.D., tel: +420 974 828 011,
  e- mail: zelinka@polac.cz
vedoucí katedry profesní přípravy pplk. Mgr. Jan VÁŇA, tel.: +420 974 828 002,
  e-mail: vana@polac.cz
publikační záležitosti Hana GERTNEROVÁ, tel.: +420 974 828 016,
  e-mail: gertnerova@polac.cz

Konferenční e-mail:


Webové stránky konference:

Registrační formulář
Pokyny pro zpracování příspěvku
Harmonogram konference


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?konference/profes/index.html