FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU
 

FAKULTA BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ


 
   Studijní informační systém

   Knihovna

   Erasmus +

   Konference

   Mezinárodní spolupráce

   Věda a výzkum

   Kontakt

   Přístup do pošty

 
 
 
 

Z ÚŘEDNÍ DESKY

Doručování veřejnou vyhláškou
Doručování veřejnou vyhláškou
Termíny přihlašování na povinně volitelné a volitelné předměty prezenční a kombinovaná forma studia bakalářských stud. programů zim. semestr 2023/2024
Rozvrhy doktorský studijní program zimní semestr 2023/2024


AKTUALITY
Nabídka zaměstnání
Ministerstvo vnitra, odbor legislativy a koordinace předpisů

22. 8. 2023
  
Mezinárodní vědecká konference
"Pokroky v kriminalistice"

27. 7. 2023
  
Studenti Tarleton State University navštívili naši univerzitu

6. 7. 2023
  
 
Soustředění CEPOL "Prevention and Countering of Radicalisation Leading to Violent Extremism"

6. 7. 2023
  
Mezinárodní konference "Science fors. Results of scientific research and development work"

6. 7. 2023
  
Zaměstnanci PA ČR na semináři v Kyrgyzstánu v rámci spolupráce na projektu LEICA

8. 6. 2023
  
 Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.