ÚŘEDNÍ DESKA

Sazebník úhrad za úkony spojené s prováděním zákona č. 106/1999 Sb.

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, se stanoví tato výše úhrad za poskytování informací:


Administrativní úkon Jednotka Úhrada v Kč
Kopie dokumentu do velikosti A4 - jednostranně stránka 2
Kopie dokumentu do velikosti A4 - oboustranně list 3
Kopie dokumentu do velikosti A3 - jednostranně stránka 4
Kopie dokumentu do velikosti A3 - oboustranně list 6
Vytištění dokumentu na tiskárně - jednostranně, jednobarevně stránka 2
Vytištění dokumentu na tiskárně - oboustranně, jednobarevně list 3
Vytištění dokumentu na tiskárně - jednostranně, barevně stránka 5
Vytištění dokumentu na tiskárně - oboustranně, barevně list 10
Vyhledávání údajů v aktuálních dokumentech (do 1 roku) započatá hodina 100
Vyhledávání údajů v archivu školy započatá hodina 100
Kopírován í dat a údajů na vlastní USB disk žadatele činnost 30
Zaslání dokumentů a informací datovou schránkou dokument 10
Zaslání dokumentů poštou do vlastních rukou dokument 52

Úhradu nákladů za prováděné administrativní úkony je třeba, na základě písemného oznámení povinného subjektu, provést před poskytnutím informace:

1) v hotovosti na pokladně v areálu PA ČR v Praze, budova A1, 4. patro, místnost č. 427, pondělí až pátek od 9 - 11.30 h.
2) bezhotovostní platbou na účet č. 19-2100881/0710
Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.