Úřední deska

Termíny přihlašování na povinně volitelné a volitelné předměty
obou forem studia bakalářských studijních oborů B60, B61, B62, B71
letní semestr 2018/2019


PREZENČNÍ STUDIUM

otevření databáze - 3. ročníky čtvrtek 3.1.2019 7.30 - 9.30 hod.
otevření databáze - 2. ročníky čtvrtek 3.1.2019 9.30 - 11.30 hod.
otevření databáze - 1. ročníky čtvrtek 3.1.2019 13.00 - 15.00 hod.
úpravy přihlášených předmětů - všechny ročníky čtvrtek 3.1.2019 od 15.00 hod.
uzavření databáze pro všechny studenty prezenčního studia pátek 4.1.2019 7.30 hod.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

otevření databáze - 3. ročníky pátek 4.1.2019 12.00 - 14.00 hod.
otevření databáze - 2. ročníky pátek 4.1.2019 14.00 - 22.00 hod.
otevření databáze - 1. ročníky pondělí 7.1.2019 11.00 - 14.00 hod.
úpravy přihlášených předmětů - všechny ročníky pondělí 7.1.2019 14.00 - 22.00 hod.
uzavření databáze pro všechny studenty kombinovaného studia pondělí 7.1.2019 22.00 hod.

Rozvrhy pro prezenční i kombinovanou formu studia jsou uveřejněny v SIS od 14.12.2018. Konečné rozvrhy včetně učeben budou k dispozici těsně před zahájením semestru

Student je povinen při sestavování svého rozvrhu vzít na vědomí možný souběh výuky povinných a povinně volitelných předmětů. Kolize ve výuce přihlášených předmětů nejsou omluvou pro neúčast na výuce.

Studenti prezenční formy studia, kteří mají přihlášené dvousemestrální předměty, vybírají pouze semináře podle rozvrhu na LS 2018/2019. Tento seminář volí v záložce Zapsané. Je potřeba zapsat seminář i v případě nabídky pouze jednoho semináře.

17. 12. 2018


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?urde/prihl_18letob.html