Úřední deska

Poplatek za úkony spojené s habilitačním řízením


V souladu s Řádem habilitačního řízení Policejní akademie České republiky v Praze, který byl registrován Ministerstvem vnitra pod č.j.: MV - 107978-8/OBP-2017, činí výše poplatku za úkony spojené s habilitačním řízením 17 872,- Kč.
© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?urde/popl_habilit.html