ÚŘEDNÍ DESKA

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

ÚŘEDNÍ DESKA

Policejní akademie ČR v Praze

Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4

Pro účely plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňují následující informace:

1) 1) Úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu nemocenského pojištění, kde je možno odevzdat podání a úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých je možno u něj učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu nebo požádat o podání informací ve věcech nemocenského pojištění:

PO - PÁ: 7:30- 14:00 hodin, polední přestávka: PO - PÁ : 11:30 -12:00 hodin

Sídlo a doručovací adresa pro možné odevzdání podání:
Policejní akademie ČR v Praze, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4
 
2) Elektronická podatelna Policejní akademie ĆR, kde je možno doručovat podání opatřené elektronickým podpisem v elektronické podobě:

datovou schránkou - číslo ID schránky: u5maa9p
e-mail: fopacr@polac.cz
 
3) Forma technického nosiče pro doručování podání v elektronické podobě:

veřejná síť internet, záznamová média CD, flash
 
4) Určení pracoviště k plnění funkce správního orgánu (služebního orgánu I. stupně):

Pracoviště, které se podílí na plnění funkce správního orgánu (služebního orgánu I. stupně):
Rektorát PA ČR, tel.: 974 828 500, fax: 974 827 273, email: polac@polac.cz

Služební orgán:
Markéta Sodomková, tel.: 974 828 052, email: sodomkova@polac.cz
 
5) Pracoviště k plnění funkce služebního útvaru (mzdová účtárna):

Pracoviště, které vyplácí služební příjem / náhradv mzdy:
Finanční oddělení PA ČR, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4

Určení pracoviště k plnění funkce služebního útvaru:
Bc.Lenka Rabajdová - mzdová účetní
tel.: 974 828 050, e-mail: rabajdova@polac.cz
Lucie Šmídlová - mzdová účetní
tel.: 974 828 051, e-mail: smidlova@polac.cz

8. 12. 2022

Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.