UCHAZEČ

Pro účely přijímacího řízení do doktorského studijního programu uvádíme následující projekty vědeckovýzkumné činnosti Policejní akademie ČR v Praze:

FAKULTA BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ

AKTUÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ HROZBY ANTROPOGENNÍHO CHARAKTERU A MOŽNOSTI JEJICH ELIMINACE

  • Extremismus a terorismus v kontextu současných politických a sociálních problémů
  • Potřeby a formy posílení kompetencí a spolupráce ozbrojených sil a bezpečnostních sborů
  • Mezinárodní organizovaný zločin - obrana a strategie
  • Analýza a predikce aktuálních forem kriminality a sociálně patologických jevů


FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

SCÉNÁŘE A PREDIKCE STRATEGICKÝCH ZMĚN V BEZPEČNOSTNÍM PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

  • Modelování možných etap dalšího vývoje s ohledem na stěžejní výzvy ve vztahu zejména k ČR
  • Modelování scénářů a vývoje pohrom vzniklých v důsledku vnějších vlivů a jejich přechodu do krizových situací
  • Výzkum nově vznikajících trendů při užívání internetu a dalších online technologií
  • Ochrana prvků národní kritické infrastruktury a spolupráce s veřejným a soukromým sektorem
  • Vývoj nových metod, postupů a nástrojů pro odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality a ochrana informačních systémů před kybernetickými hrozbami.

Individuální témata po konzultaci (viz informace pro zájemce o doktorský program)


Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.