Oddělení informačních technologií

Pro studenty


Studentské e-maily


Tento studentský e-mail je jediným oficiálním prostředkem pro elektronickou komunikaci studenta se všemi pracovišti PAČR v Praze.

Na komunikaci z jiných než studentských e-mailů nebude brán zřetel.

Upozornění: Studentské e-maily pro studenty 1. ročníku budou v provozu až od začátku akademického roku

Studijní informační systém (SIS)© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?student/pro_stud.html