VĚDA A VÝZKUM

Vykazování výsledků výzkumu, vývoje a inovací


Výsledky, které splňují podmínky vložení do databáze RIV a spadají do přehledu možných výsledků, se vykazují dle platné metodiky. Výsledky výzkumu, vývoje a inovací mohou být: publikační výsledky, nepublikační výsledky a inovace.

Níže naleznete inovované formuláře k vykazování do databáze RIV. Ačkoliv formuláře mohou působit náročněji na vyplňování, jsou navržené tak, aby nebylo nutné již vyplňovat žádné jiné dokumenty (tabulky, hlášení atd.) o publikacích, citacích nebo projektech. Informacemi obsaženými v zaslaných formulářích dokážeme naplnit všechny základní potřeby výkaznictví o těchto typech vědecko-výzkumných výsledků (RIV, evidence projektů apod.).

Publikační výsledky se zároveň vykazují v rámci Motivačního programu do formuláře PUBLIKACE.

V případě vykázání výsledku, který definici odpovídá, ale není k dispozici odpovídající formulář, nebo v případě vykázání staršího výsledku (lze vykázat výsledky již od roku 2010), nebo v případě jakýchkoliv dalších dotazů, prosím kontaktujte paní Ing. Musilovou: musilova@polac.cz / 974 828 018.

Formulář nerecenzovaných publikačních výsledků se vyplňuje pouze pro vnitřní potřebu knihovny (popularizační články, rozhovory v tisku, informační brožury, recenze, skripta).Informační systém výzkumu, vývoje a inovací RIV – Rejstřík informací o výsledcích
Motivační program 2022
Motivační program 2023
Nerecenzovaný publikační výsledek
Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.