VĚDA A VÝZKUM

Směrnice k vědě a výzkumu


Rozvojový program Policejní akademie ČR v Praze jako výzkumné organizace na léta 2021 - 2026

Rozvojový program Policejní akademie ČR v Praze jako výzkumné organizace na léta 2017 - 2023

Postup při realizaci vědeckovýzkumné činnosti - Sbírka interních aktů řízení částka 12/2017

Pravidla čerpání finančních prostředků z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace PA ČR v Praze

Etický kodex zaměstnanců Policejní akademie ČR

Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.