Věda a výzkum


Směrnice k vědě a výzkumu


Postup při realizaci vědeckovýzkumné činnosti - Sbírka interních aktů řízení částka 12/2017

Rozvojový program Policejní akademie ČR v Praze jako výzkumné organizace na léta 2017 - 2023

Pravidla čerpání finančních prostředků z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace PA ČR v Praze

Etický kodex zaměstnanců Policejní akademie ČR

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?o_skole/veda2.html