ERASMUS+

Mobilita zaměstnanců (ST)

Mobilita akademických pracovníků
  • Výuka vysokoškolského pedagoga na zahraniční vysokoškolské instituci.
  • Výukový pobyt musí být realizován na základě interinstitucionální smlouvy mezi institucemi, které vlastní Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).
  • Délka výukového pobytu je 2 dny až 2 měsíce (výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu).
  • Pedagog obdrží příspěvek na pobytové a cestovní náklady.

Mobilita ostatních zaměstnanců
  • Výjezd zaměstnance vysokoškolské instituce (pedagogického, administrativního i jiného pracovníka) vlastnící ECHE na zahraniční vysokoškolskou instituci či do jakékoliv veřejné nebo soukromé organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.
  • Školení se uskutečňuje na partnerské vysokoškolské instituci na základě interinstitucionální smlouvy.
  • Délka školení může být 2 dny až 2 měsíce.
  • Tato aktivita podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků vysokých škol formou školení v zahraničí (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti/náslechů přednášek/odborného kurzu na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí.
  • Zaměstnanec obdrží příspěvek na pobytové a cestovní náklady.
Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.