Katedra soukromoprávních disciplín (KSPD)

Katedra soukromoprávních disciplin zajišťuje výuku v oblasti práva soukromého s přesahy do práva veřejného. Konkrétně zde probíhá výuka v těchto právních oborech soukromého práva: občanské právo hmotné, rodinné právo, obchodní právo,pracovní právo, právo k nehmotným statkům, římské právo. Dále pak v přímo souvisejících oborech práva veřejného, jako je občanské právo procesní, právo sociálního zabezpečení a služební poměry. Katedra tak komplexně zabezpečuje výuku stěžejní oblasti platného právního řádu.Vedoucí katedry : doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D., Dr. h. c. tel.: 974828500
 
Vedením katedry pověřen: prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc., Dr. h. c.
 
Sekretariát: Dominika Dauthová tel.: 974828319
e-mail: kspd@polac.cz
Tajemník katedry: JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.
 
 
Předměty katedry:

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM "Bezpečnostně právní studia"
MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM "Bezpečnostně právní studia">BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM "Veřejná správa"MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM " Veřejná správa"


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?katedry/kspd/kspd.html