OBJEDNÁVÁNÍ JÍDLA


Provozní řád
kterým se upravuje poskytování stravování v jídelně Policejní akademie
České republiky v Praze

Čl. 1

Poskytování stravy

1) Strava je poskytována na základě žádosti o přihlášení ke stravování souběžně s aktivací stravovací karty nebo vydáním stravenky v jídelně, budova C.
2) Studentům jsou karty přiděleny na studijním oddělení, budova B.

Čl. 2

Výdej stravy

Výdej stravy - jídelna, budova C
Snídaně pondělí až pátek od 07.00 do 08.30 hodin,
Obědy pondělí až pátek od 11.00 do 13.30 hodin,
Večeře pondělí až čtvrtek od 17.45 do 18.45 hodin.
V pátek a v určené dny je večeře vydávaná formou balíčků během oběda.

Čl. 3

Úřední hodiny a ukládání debetu

1) Úřední hodiny budova C, 1. patro, kancelář č. 211, 213,
Pondělí až pátek od 07.00 - 09.00 hodin a od 11.00 do 13.00 hodin.
2) Ukládání debetu na stravování, budova C, 1. patro, kancelář č. 211, 213,
Pondělí až středa od 07.00 do 09.00 hodin a od 11.00 do 13.00 hodin. Debet ukládá strávník v hotovosti.

Čl. 4

Objednávání stravy

1) Internet (www.polac.cz - studenti, zaměstnanci - objednávání jídla - vstup do stravovacího systému pomocí přístupového jména a hesla).

V této části jsou odkazy:

a) žádost o přihlášení ke stravování - k vyzvednutí v budově C, kanceláři č. 213 nebo po zadání jména a hesla na internetu (jméno a heslo je dostupné na tabletu nebo ve výše uvedené kanceláři),
b) návod na obsluhu o panelu objednávek,
c) návod na obsluhu přes Internet.
2) Tablety (prostřednictvím stravovací karty) umístěny ve vestibulu před jídelnou, budova C.
3) Objednání oběda v daném dni jde pouze do 09.00 hodin, a to pouze polévka a oběd č.1. Po tomto čase lze využít nabídky z burzy od 09.00 do 13.00 hodin.
4) Hlavní jídlo na následující den se objednává do 14.00 hodin (tzn. snídaně, oběd výběr z nabídky).
5) Objednání večeře je možné v daném dni do 14.00 hodin.

Čl. 5

Rušení stravy

1) Za objednanou a neodebranou stravu nenáleží finanční náhrada.
2) Objednanou stravu lze nabídnout do burzy přes tablet nebo internet.

Čl. 6

Prostory určené k odkládání oděvů

1) Věšáky a lavičky v prostoru jídelny jsou určeny pouze k odkládání svrchního oblečení návštěvníků jídelny (bunda, kabát, čepice apod.)
2) Věšáky a lavičky v prostoru jídelny nejsou určeny k odkládání jiných osobních věcí (např. batoh, notebook, tablet, doklady) nebo cenností (peníze, klenoty aj.)
3) Jiné osobní věci a cennosti je návštěvník povinen nosit u sebe, za jejich ztrátu, odcizení či poškození nenese Policejní akademie České republiky odpovědnost.


Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.