STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Studijní plány - akademický rok 2023/2024


Bakalářský studijní program "Bezpečnostně právní studia"

Magisterský studijní program "Bezpečnostně právní studia"

Bakalářský studijní program "Veřejná správa"

Doktorský studijní program "Bezpečnostně právní studia"


8. 2. 2023Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.