Fakulta bezpečnostního managementu

Orgány fakulty

Vědecká rada FBM

Předseda:

doc. JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.
děkan

Interní členové:

Mgr. Josef Dubský
plk. v. v. Mgr. David Dlouhý, Ph.D.
doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc.
doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D.
JUDr. Zdeněk Kropáč, Ph.D.
prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc
doc. Dr. iur. Mag. Phil. Harald Christian Scheu, Ph.D.

Externí členové:

brig. gen. Ing. Roman Hlinovský
Generální ředitelství HZS ČR

plk. gšt. doc. Ing. Vladan Holcner, Ph.D.
Univerzita obrany

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze

prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc.
Česká zemědělská univerzita v Praze

prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Univerzita Karlova

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
České vysoké učení technické v Praze

doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Slezská univerzita v Opavě

doc. JUDr. Ladislav Pokorný, Ph.D.
FBP
prof. pplk. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA
Univerzita Palackého v Olomouci

plk. gšt. doc. Ing. Ivo Pikner, Ph.D.
Univerzita obrany v Brně
Kolegium děkana FBM

Předseda:

doc. JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.
děkan FBM

Členové:

Mgr. Josef Dubský
proděkan pro studium a rozvoj

JUDr. Zdeněk Kropáč, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum

Mgr. Natálie Čermáková
vedoucí kanceláře děkana
Akademický senát FBM

Předseda:
Luboš Slavík

1. místopředsedkyně
Kristýna Mlezivová

2. místopředseda
Jiří Víšek

Tajemnice
Natálie Čermáková

Člen předsednictva
Jan Weinhold

Další členové:

Iva Borská
Jakub Koudelka
Věra Štangová
Ludmila Fonferová
Anna Luyiza Semenová
Renata Smetanová
Jan Urbanec


© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?fbm/organy_fbm.html