FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Orgány fakulty

Vědecká rada FBM

Předseda:

plk. v. v. Mgr. Lukáš Habich, Ph.D.
děkan

Interní členové:

Mgr. Josef Dubský
brig. gen. v. v. Mgr. David Dlouhý, Ph.D.
doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc.
doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D.
JUDr. Zdeněk Kropáč, Ph.D.
prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc
doc. Dr. iur. Mag. Phil. Harald Christian Scheu, Ph.D.

Externí členové:

brig. gen. Ing. Roman Hlinovský
Generální ředitelství HZS ČR

plk. gšt. doc. Ing. Vladan Holcner, Ph.D.
Univerzita obrany

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze

prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc.
Česká zemědělská univerzita v Praze

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
České vysoké učení technické v Praze

doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Slezská univerzita v Opavě

doc. JUDr. Ladislav Pokorný, Ph.D.
FBP
prof. pplk. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA
Univerzita Palackého v Olomouci

plk. gšt. doc. Ing. Ivo Pikner, Ph.D.
Univerzita obrany v Brně
Kolegium děkana FBM

Předseda:

plk. v. v. Mgr. Lukáš Habich, Ph.D.
děkan FBM

Členové:

Mgr. Josef Dubský
proděkan pro studium a rozvoj

JUDr. Zdeněk Kropáč, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum

Mgr. Natálie Čermáková
vedoucí kanceláře děkana
Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.