Aktuality

Zaměstnanecké mobility z varšavské univerzity

Ve druhém listopadovém týdnu přivítala Policejní akademie šest kolegyň z "War Studies University" ve Varšavě. Polské kolegyně jsou na domácí instituci zapojené do programu Erasmus+ v rámci mezinárodního oddělení a rovněž pracují v uvedeném programu v rámci sekretariátu děkanů.

Skupinu našich kolegyň přijal prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy Mgr. František Hřebík, Ph.D.

Následovalo seznámení se s areálem školy, na programu byla prezentace naší instituce a především bohatá výměna zkušeností v rámci programu Erasmus+ včetně dalšího plánování našich budoucích studijních a zaměstnaneckých mobilit. Diskutovány byly další formy spolupráce i mimo program Erasmus+.

Využili jsme přítomnosti polských kolegyň a zorganizovali schůzku s naším studentem chystajícím se na studijní mobilitu do Varšavy. Byla to pro něho dobrá příležitost, jak získat řadu cenných informací o studentském životě na univerzitě.

Kolegyně rovněž navštívily studijní oddělení a sekretariát Fakulty bezpečnostně právní.

V týdenním programu nechyběly kulturní akce, např. komentovaná prohlídka Prahy včetně velmi pozitivně hodnocené akce pod názvem "Neviditelná výstava".


 

20. 11. 2017

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/varsava2/foto.html