AKTUALITY

Úspěšná účast doc. Ing. Jozefa Sabola, CSc., DrSc.
na vědecké konference v Tchaj-peji na Tchaj-wanu


doc. Ing. Jozef Sabol, CSc., DrSc. se ve dnech 8.- 9.11.2023 zúčastnil vědecké konference v Tchaj-pej zaměřené na aktuální bezpečnostní problematiku zaměřenou na současnou situaci v regionu a jeho spolupráci v této oblasti se zahraničím. Na konferenci doc. Sabol vystoupil s referátem, který pojednával o tom, jak se evropské země staví k Tchaj-wanu s ohledem na zajištění jeho bezpečnosti a rozvíjení mezinárodních aktivit této ostrovní země s ostatním světem. Referát se setkal se živým a pozitivním zájmem účastníků konference, o čemž svědčila celá řada zajímavých dotazů a komentářů.

Na konferenci se doc. J. Sabol měl možnost se osobně setkat s paní prezidentkou Tchaj-wanu Cchaj Jing-wen, a to celkem dvakrát: poprvé při zahájení konference a potom když byl, spolu s některými dalšími vybranými přednášejícími, pozván do prezidentského úřadu, kde byla možnost s paní prezidentkou i krátce pohovořit. Paní prezidentka vyjádřila své potěšení z dosavadních mimořádně dobrých vztahů s Českou republikou a přimlouvala se za další posílení této spolupráce, která by zahrnovala i oblast bezpečnostního výzkumu. V tomto ohledu lze konstatovat, že jsou zde velmi příznivé předpoklady k rozvíjení těchto styků i s aktivní účastí a zapojením PA ČR v Praze.14. 12. 2023


Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.